top of page

Utbildning på Dynamics NAV och Business Central 

Genom att utbilda personalen på affärssystemet Microsoft Dynamics NAV / Business Central kommer ni att direkt öka effektiviteten och därmed lönsamheten inom företaget. Våra utbildningar skapar den kompletta förståelsen för funktionaliteten och motiverar personalen till att använda hela affärssystemet på ett korrekt sätt - En riktigt lönsam affär! 

Grundutbildning
1 & 2

Grundutbildningen ger dig de grundkunskaper som du behöver för att förstå och hantera ert nya affärssystem.

 • Terminologi i Dynamics NAV

 • Använda Dynamics NAV

 • Försäljning & inköp

 • Lagerfunktioner

 • Ekonomi och redovisning

 • Affärsstöd / CRM

Ekonomi
1 & 2

Påbyggnad till våran populära grundutbildning. Ekonomi är speciellt för dig som hanterar ekonomi, reskontror m.m.

 • Kontoplan & verifikationer

 • Ekonomirapporter

 • Kontouppställning

 • Kundreskontra

 • Leverantörsreskontra

 • Inställningar

Systemadmin
1 & 2

Systemadmin är till för dig som är ansvarig inom företaget för ert affärssystemet, uppsättning samt dess dagliga drift.

 • Grunddata och inställningar

 • Användare och rättigheter

 • SQL databas & backup

 • Tjänster och jobbkö

 • Design av rollcenter

 • Design Pages, rapport m.m.

Skräddarsydd
utbildning

Skräddarsydd utbildning är till för dig som själv vill selektera ditt innehåll i din utbildning

samt lokation av utbildningen.

 • Full frihet och innehåll

 • Enhetligt pris

 • Ni väljer lokation

 • Grundutbildning

 • Ekonomi

 • Systemadmin

Boka din utbildning här!

För mer information eller offert

kontakta våra projektledare:

 Stefan Åström 0708-326326

Anton Seglem 0733-439805

Ola Bellring 0733-439803

Hjärtligt välkomna!

En riktigt lönsam affär!

Utbildningen från Update Affärssystem har varit otroligt nyttigt för oss, vi har fått en full förståelse och använder numera affärssystemet på ett mycket bättre och effektivare sätt. Detta skapar motivation hos vår personal vilket har lett till ökad effektivitet och lönsamhet för hela företaget! 

Anette Philipsson - Polyamp AB

bottom of page