top of page

Microsoft Business Central Grundutbildning 1 & 2

Grundutbildningen är till för alla som använder Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 

Här lär vi Er allt från grundläggande terminologi till hur man på ett övergripande sätt använder affärssystemet. Vi lär dig hur man använder informationskorten, hur vi skapar inköps- & försäljningsdokument, genvägar och kortkommandon, m.m. Vi går även igenom olika journaler och hur man bäst använder dem, samt effektiva funktioner som gör att ditt arbete i Microsoft Dynamics 365 Business Central eller Microsoft Dyanmics NAV kommer att fungera smidigt, klokt och funktionellt.

Utbildningen är uppdelad i 2 block, vardera 1 dag. Varje block är fristående, men för att få helheten och ge sig själv en bättre förståelse och djupare kunskap rekommenderar vi att man går båda grundutbildningsdagarna. 

Har du en tidigare version av affärssystemet, såsom Navision eller Dynamics NAV? Se våra skräddarsydda utbildningar!

 

Vi har nu öppnat för bokning av respektive kurstillfälle vid följande datum;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler för avbokning av utbildning

 1. Anmälan är bindande så snart Update Affärssystem accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

 2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Update Affärssystem, bekräftat mottagen e-post accepteras.

 3. Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 50% av kursavgiften.

 4. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 100% av kursavgiften.

 5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag, vänligen meddela Update Affärssystem.

 6. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

 7. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.

Pris 4.250 ex. moms

Grundutbildning 1

 • Terminologi

 • Använda korten

 • Försäljningsflöde

 • Inköpsflöde

 • Lagerinventering

 • Koppla mall

 • Skapa textrad

 • Funktioner

Utbildningstillfällen

 • 2023-02-07

 • 2023-03-07

 • 2023-04-11

 • 2023-05-09

Kursen är 1 dag.

Minimi-/maximiantal på utbildningen

är 4-8 deltagare

Grundutbildning 2

 • Redovisning

 • Fördjupning Lager, priser, montering, lagerställe, art.spårning, transaktioner

 • Fördjupning Försäljning, kunder, prishantering, orderflöde

 • Fördjupning Inköp

Utbildningstillfällen

 • 2023-02-08

 • 2023-03-08

 • 2023-04-12

 • 2023-05-10

För mer information och bokning kontakta:

Annika Syrén 031 - 727 78 27

annika.syren@update.se

Hjärtligt välkomna!

Vad ingår i kursen?

Kursdokumentation

Fika

Lunch

Diplom

En riktigt lönsam affär!

Utbildningen från Update Affärssystem har varit otroligt nyttigt för oss, vi har fått en full förståelse och använder numera affärssystemet på ett mycket bättre och effektivare sätt. Detta skapar motivation hos vår personal vilket har lett till ökad effektivitet och lönsamhet för hela företaget!

Anette Philipsson - Polyamp AB

Vilka tider gäller?

Samling                          08.00-08.30

Start                                           08.30

Fika                                            10.00

Lunch                             12.00-13.00

Fika                                            15.00

Avslutning                                16.30

Pris 4.250 ex. moms

Kursen är 1 dag.

Minimi-/maximiantal på utbildningen

är 4-8 deltagare

Plats:

Update's utbildningslokal

Datavägen 12A

Askim

Skräddad utbildning:

Önskar du skräddarsydd utbildning i era lokaler?

Läs mer här>>

bottom of page