top of page

AddOns & Extensions

Navision, Microsoft Dynamics NAV samt Microsoft Dynamics 365 Business Central innehåller en mängd med bra standard-funktionalitet för dig och ditt företag. Men ibland räcker inte standardfunktionaliteten till och när du vill öka din effektivitet

med ytterligare funktionalitet så finns det både AddOns och Extensions att tillgå till ditt affärssystem.

 

Många av dessa har vi producerat själva medan andra marknadsför vi från våra kollegor och partners.

Varför uppfinna hjulet igen?

Här nedan kan du välja att se AddOns eller Extensions som finns tillgängliga för ditt affärssystem. Generellt kan man säga att AddOns används till Navision/Microsoft Dynamics NAV medan Extensions används för Microsoft Dynamics 365 Business Central.

AddOns

Addons finns till Navision och Microsoft Dynamics NAV och är tillvalsfunktionalitet som är byggd för att snabbt och enkelhet kunna implementeras i ert affärssystem.

 

  • Sparar tid och pengar

  • Färdigutvecklade funktioner

  • Lätt att installera och ni är snabbt igång

Extensions

Extensions finns till Microsoft Dynamics NAV och Business Central. Extensions är extern funktionalitet och är byggd utanför den centrala kärnan från Microsoft.

  • Sparar tid och pengar

  • Färdigutvecklade funktioner

  • Lätt att installera och ni är snabbt igång

För mer information, demonstration eller offert

kontakta våra projektledare:

 Stefan Åström 0708-326326

Anton Seglem 0733-439805

Ola Bellring 0733-439803

Hjärtligt välkomna!

Enkelt och modernt affärssystem utan höga investeringar!

Microsoft Dynamics 365 - Business Central är det moderna affärssystemet som du betalar månadsvis baserat på vad du använder. Att det sedan har all kraftfull funktionalitet som Navision och Dynamics NAV och dessutom ligger i molnet är en fantastisk fördel.

Anton Seglem - Projektledare

bottom of page