top of page
Computer Office Work

Netronic - Planering

Update Affärssystem samarbetar med en Tysk leverantör som heter Netronic.

Netronic har i mer än 40 år arbetat med att skapa programvara för visuell schemaläggning.

 

Netronic har specialiserat sig på att skapa Gantschemamodeller beträffande

mycket flexibla planeringssystem till Microsoft Dynamics NAV och 365 Business Central. 

 

Systemen skiljer sig åt beroende på om det det handlar om Avancerad Produktionplanering (VAPS), Produktionsplanering för mindre företag (VPS), Projektplanering eller resurshantering (VJS).   

Business Central - Netronic - Planering av projekt och produktion

VAPS - Visuellt Avancerad Produktionsplanering för

Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Hantera ditt produktionsschema visuellt med

  • Rätt planering med angiven kapacitet

  • Definiera alternativa maskintjänster

  • Planera med hänsyn till materialtillgänglighet

  • Utför produktionsorder

  • Använd praktiska färgscheman 

  • Hantera ditt schema med drag and drop funktionalitet.

VPS - Visual Production Scheduler för Microsoft Dynamics 365 Business Central

Hjälper små tillverkningsföretag att få översikt av sin produktion och att

hålla leveranstider med en visuell produktionsschemaläggare.

VJS - Visual Jobs Scheduler för Dynamics 365 Business Central

Visualiserar projekt, projektuppgifter, projektplaneringsrader och resurser.

Ger dig möjlighet till intuitiv "dra & släpp" projektplanering.

För mer information, demonstration eller offert

kontakta våra projektledare:

 Stefan Åström 0708-326326

Anton Seglem 0733-439805

Hjärtligt välkomna!

bottom of page