top of page

Konsultation, säkerhet och övervakning


IT-Konsultationer

Vi på Update Affärssystem vill med stolthet erbjuda Er och Ert företag en bra säkerhetsuppsättning av Ert IT-system.
Vi garanterar er vårt bästa i uppsättning av en säker IT Infrastruktur, allt från leverantör av nätverk, val av brandväggar, Server, Switchar, VPN, Arbetsstationer, Wi-Fi och mycket mer.

Mot bakgrund av att alla miljöer är så olika, anpassar vi oss alltid efter just er miljö och gör vad som krävs för att leverera
er högsta kvalitet på våra utförda uppdrag.
Vi är inte nöjda innan vi kan se på resultatet med stolthet.
 
Analyser och Säkerhet

Majoriteten av dagens företag använder sig av någon typ av server. 
Vi rekommenderar er kvartalsunderhåll på dessa enheter.

Underhåll av IT-park är unikt per kund och per server, men i grund och botten omfattar dessa granskning av säkerhetsloggar, Hårdvaru-hälsa, status på aktiv användning mm.
 Utförandet av dessa underhållsavtal har flertal gånger uppmärksammat problem i god tid så att potentiella drift-stopp inte sker, eller i värsta fall kan förbereda och fortsätta produktionen så fort som möjligt.
 
Övervakning

Vi använder oss av RMM systemet N-Central som är tillverkat av Solarwinds för övervakning.
Med detta program kan vi se status på Servrar och arbetsstationer för att tidigare kunna uppfatta problem.

Med Övervakning, Antivirus, Backups, Fjärranslutning, Automatisering av funktioner med mera under ett och samma tak utökar effektiviteten av dessa funktioner för att reducera väntetid vid förfrågan av assistans.
 
Säkerhetskopiering

N-Central erbjuder en pålitlig backupmöjlighet med en stabil Moln-lösning.
Dagligen utför vi backup som synkas till Solarwinds Nord-Europeiska servrar för att garantera att
även om olyckan är framme kunna återställa er data.

Utöver en moln-lösning kan vi även inkludera med en lokal kopia, vilket är optimalt
vid situationer där nätverket inte är det snabbaste.

 I det läget utförs i första hand en backup till den lokala median, som sedan följer med en synkning emot Molnservern.
Med en sådan uppsättning har vi lyckats garantera återställningar till ett antal kunder där både
naturliga och onaturliga missöden inträffat, så som vattenskador, brand, intrångsförsök mm.
 
Databashantering

Dagligen arbetar vi med anpassningar och Extensions emot Affärssystem som
Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Vi hanterar samtidigt dessa databaser och ser över deras hälsa
och säkerhetskopierar dem till minst en daglig bas för att kunna säkerhetsställa
att er Data alltid finns tillgänglig för er verksamhet.

För mer information, demonstration eller offert

kontakta våra projektledare:

 Stefan Åström 0708-326326

Anton Seglem 0733-439805

Hjärtligt välkomna!

Vi hjälper dig från start till mål!

Att starta upp en överflyttning från nuvarande miljö till den molnbaserade tjänsten i Office 365 är för oss en enkel process, men vi startar ändå alltid med en analys för att förstå era behov och selekterar rätt Office 365-licens och migrerar över den data som ni vill ha överflyttad.

Leo & Philip - IT-konsulter

bottom of page