Business Meeting

Swebase

Anpassa Microsoft Dynamics 365 Business Central eller NAV för den Svenska marknaden med en mycket praktisk Extension som heter Swebase.

Swebase är en Microsoft certifierad extension till Business Central men har även länge funnits som en addon till NAV.

Swebase ger dig möjligheter som

  • Bokslutsverifikationer

  • Bokföring med S-datum

  • Fördelning av budget

  • Ankomstregistrering

  • Adresslayouter på utskrifter

  • Standardbokföringsmallar

  • Bokförd redovisningsjournal i Analys

  • Skriv ut verifikat ifrån bokförd Journal

  • Leverantörsbetalningar

  • Autogiro

Länk till Swebase Hemsida 

För mer information och offert

kontakta 

 

Per-Henrik Dahlberg

0733-439802

Länk till Swebase Hemsida 

För mer information och offert

kontakta 

 

Per-Henrik Dahlberg

0733-439802