top of page

Exflow - Elektronisk fakturahantering

Exflow från SignUp är det perfekta verktyget när det gäller hela processen med hantering av leverantörsfakturor.

Exflow är helt integrerat med ditt Microsoft Dynamics NAV eller 365 Business Central affärssystem.

Detta gör att allting fungerar automatiskt och att du slipper separata synkroniseringar från externa system som så många gånger kan ställa till problem och störa den dagliga driften av ert affärssystem.    

Exflow Elektronisk Fakturahantering | Update Affärssystem

✓ Import av fakturor

ExFlow stöder mer eller mindre samtliga elektroniska fakturaformat.

 

Pappersfakturor kan skannas och tolkas samt därefter importeras fakturadata och bild direkt in i ExFlow. Här kontrolleras all information och eventuella korrigeringar utförs av personalen som sköter leverantörsreskontran.

✓ Matchning av fakturor mot inköpsorder

När en faktura har tolkats genom ReadSoft Online eller Invoice så identifieras all relevant data som till exempel artikelnummer, antal och enhetspris m.m. ExFlow använder denna information för att matcha informationen på fakturan med inköpsordern.

✓ Automatiska attestflöden

ExFlow stöder automatiska attestflöden baserat på leverantörer, konton, produkter, diverse kostnader, projekt, anläggningstillgångar, referenser, dimensioner och beloppsgränser.

✓ Delegera attesträtt vid frånvaro

När en medarbetare blir sjuk eller skall på semester kan man ExFlow delegera attesträtten. Detta innebär att en användare har möjlighet att utse en kollega för att attestera fakturor under en bestämd tidsperiod.

✓ Roller och attestanter

ExFlow stödjer fullt ut standardfunktionaliteten i Microsoft Dynamics NAV & Business Central.

✓ Automatisering av omkostnadsfakturor

I Exflow kan omkostnadsfakturor automatiskt ankomstregisteras och skickas direkt ut på attest till attestanterna enligt gällande attestregelverk. Attestregelverket kan styras på en mängd kombinationer av olika parametrar i affärssystemet såsom t ex leverantörer, beloppsgränser, konton, dimensioner och referenspersoner med mera.

✓ E-post påminnelser till attestanter

När vi sänder ut en faktura på attest får attestanten direkt en påminnelse via sin e-post. I detta meddelandet finns det en länk för access till ExFlow Webb samt en lista på fakturor som ska attesteras. Förfallna markeras med röd text, övriga i svart text.

✓ Tillgänglighet, bilagor och kommentarer

När attestanten har loggat in i Exflow webb får han access till alla fakturor och bilagor som väntar på att bli attesterade. Attestanten har även tillgång till alla konton, dimensioner och regler enligt Microsoft Dynamics NAV & Business Central. Dessutom har användaren tillgång till alla fakturabilder och bilagor samt attesthistorik från alla moduler och vyer i Microsoft Dynamics.

✓ Full kontroll över fakturorna

I Microsoft Dynamics NAV & Business Central har vi full kontroll över alla fakturor via ExFlow-gränssnittet. Vi kan se fakturor som är utskickade på attest och även ha full kontroll över äldre fakturor som redan är bokförda.

 

Den inskannade originalfakturan visas alltid i affärssystemet där den också är sparad.

✓ Utläggshantering

Nu finns även utläggshantering i Exflow som heter Travel & Expense. Här kan du fota kvitton och det scannas in och ger förslag på kontering, man kan också använda kartor för att lägga in milersättning. När användaren är klar i appen så syns allt direkt i Business Central.

Exflow - Demo & Webinar

Kontinuerligt genomför vi demonstrationer och webinar för våra kunder för att visa funktioner men även i utbildningssyfte. Här nedan finns en inspelning från ett av våra webinar som vi har genomfört med Signup och Exflow:

Exflow - Sales order

Här visar vi enkelt hur man kan importera in kundorder från era kunder direkt in i Business central, nu behöver ni inte längre lägga in order manuellt.

Länk till Exflows hemsida

För mer information, demonstration eller offert

kontakta våra projektledare:

 Stefan Åström 0708-326326

Anton Seglem 0733-439805

Ola Bellring 0733-439803

Hjärtligt välkomna!

bottom of page