top of page
Glass Buildings

Golden EDI - Fakturahantering

Golden EDI som partner till Update Affärssyste utvecklar lösningar för att hjälpa företag att uppfylla EDI- och integrationskrav inom affärssystemen Navision, Microsoft Dynamics NAV och Business Central genom att leverera en lättimplementerad, användarvänlig och kostnadseffektiv tjänst.

Golden EDI har många färdigpaketerade lösningar utöver EDI-Fakturahantering såsom Inter Company, Master Data, 3PL, Web integration, m.fl. 

Vi har idag 3 versioner av lösningar för fakturahantering enligt följande:

Freemium - Fakturahantering

Freemium Fakturahantering är en gratisversion och som är till för dig som har vuxit ifrån den manuella hanteringen och istället vill effektivisera och automatisera utskick av PDF-dokument från affärssystemet Microsoft Business Central. Dokumenten skickas ut från företagets SMTP eller e-mail.

En stor fördel med Golden Freemium är att man kan batch-bokföra fakturor som sedan skickas automatiskt till sina mottagare som PDF.

 

Detta ersätter hanteringen i standard Business Central där varje faktura kräver enskild hantering vid bokföringstillfället, vilket är ineffektivt.

Freemium stödjer från start dokumenten faktura, kreditnota och orderbekräftelse. Ytterligare dokument exempelvis inköpsorder, leveransavisering, påminnelse  och räntefaktura kan fås mot tillägg om 1.350 kr/st. Kontakta oss på 031-727 78 00 för ytterligare information och personlig service.

 • Månadskostnad = 0 kr

 • Installationsavgift = 0 kr

 • Transaktionsavgifter = 0 kr

 • PDF-Faktura = 0 kr

Basic Invoice - Fakturahantering

Basic Invoice - Fakturahantering är det naturliga steget för företaget som kör Standard Microsoft Business Central Cloud och behöver hantera de baskrav som ställs kring e-faktura och effektivisering av företagets fakturaflöde. Tjänsten stödjer E-faktura, PDF-faktura och Print/Utskrift.

Basic Invoice är tillgänglig för företag inom Sverige, Norge och Danmark och hanterar mottagare som är anslutna till lokal samtrafik alternativt Peppol.

Kontakta oss på Update Affärssystem (031-727 78 00) så hjälper vi dig med avtal och guide för igångsättning. Tjänsten kräver ingen konsultinsats för att aktiveras utan är så kallad ”själv-installerande”, men om ni önskar assistans så erbjuder vi Er ett så kallat assistanspaket.

 • Månadskostnad = 399 kr

 • Assistanspaket = 3.000 kr

 • E-Faktura = 3,25 kr/st

 • PDF-Faktura = 1.25 kr/st (alt 0 kr med Freemium)

 • Print A-porto = 9.20 kr/st (avser Sverige)

Advanced Invoice - Fakturahantering

Advanced Invoice är den flexibla lösningen för Er som har Microsoft Business Central eller Dynamics NAV och som har högt ställda krav kring effektiviseringen av fakturaflödet. Tjänsten stödjer E-faktura, PDF-faktura och Print med stor flexibilitet för att möta de krav som ställs idag.

Advanced Invoice är tillgänglig för företag på samtliga marknader och hanterar mottagare som är anslutna till lokal samtrafik alternativt Peppol i Sverige, Norge, Danmark och Finland, utanför finns det stöd för Peppol BIS Billing 3.0.

Kontakta oss på Update Affärssystem (031-727 78 00) så inleder vi med en kvalificering där vi tydliggör Ert företags krav och därmed pris för tjänsten. Efter tecknat avtal genomförs införandeprojektet med uppstartsmöte, installation, konfiguration, utbildning och slutgiltigt verifiering av tjänsten.

 • Månadskostnad = 1.495 kr

 • Installationsavgift = 7.500 kr

 • E-Faktura = 3,25 kr/st

 • PDF-Faktura = 0 kr/st

 • Print A-porto = 9.20 kr/st (avser Sverige)

golden- Golden EDI Fakturahantering | Update Affärssystem

För mer information, demonstration eller offert

kontakta våra projektledare:

 Stefan Åström 0708-326326

Anton Seglem 0733-439805

Hjärtligt välkomna!

bottom of page