top of page

Microsoft licensvillkor

När Ni köper eller hyr programvara från Microsoft eller genom oss som Er partner så finns det alltid licensvillkor bifogat från Microsoft för just den programvara Ni har valt att köpa eller hyra. Microsoft visar licensvillkoret vid installationen och där kryssar ni i att ni godkänner licensvillkoren från Microsoft.  

 

Om ni inte godkänner programvarans licensvillkor får ni inte använda/bruka programvaran.

När vi som Er partner installerar programvara från Microsoft för Er kommer vi att maila Er licensvillkoret för godkännande, installation kan först ske när Ni har intygat att Ni godkänner licensvillkoren.

För mer information kontakta våra projektledare:

 Stefan Åström 0708-326326

Anton Seglem 0733-439805

Hjärtligt välkomna!

Det är viktigt att läsa och förstå Microsoft licensvillkor!

Genom att läsa och förstå Microsoft licensvillkor får du full kontroll över dina rättigheter och skyldigheter när du använder Microsofts programvaror och produkter. Installera aldrig programvaror i Er miljö innan Ni har läst och förstått leverantörens licensvillkor.

Stefan Åström - VD

bottom of page