IT och infrastruktur

Vad är innebörden /vad innefattar IT och infrastruktur?

IT och infrastruktur innefattar alla de produkter och tjänster som du och ditt företag behöver för att med säkerhet kunna upprätthålla verksamhetens datoriserade rutiner och funktioner. Vi talar här om följande produkter och tjänster:

 • Hård- & mjukvara

 • Molntjänster (Azure, Office 365, Business Central)

 • Säkerhet, övervakning och monitorering

 • Säkerhetskopierng

 • Databashantering

 • IT-konsultationer

Vi arbetar idag med marknadens ledande affärssystem såsom HP, Lenovo, Microsoft, Sophos, N-Central med flera.

Hård- & mjukvara och tillbehör

 

Vi arbetar med marknadens ledande aktörer inom hård- och mjukvara.

 • Datorer (stationära/bärbara)

 • Servers och OS

 • Skrivare och skanners

 • Brandväggar

 • Mjukvara

Molntjänster
Office 365 & Azure

 

Molntjänster blir allt vanligare och vi tillhandahåller tjänster enligt nedan:

 • Office 365

 • Azure

 • Business Central

 • Webbklient och app

 • Extensions (extra funktioner)

Konsultationer Säkerhet/övervakning

Vi hjälper dig genom konsultationer inom IT, säkerhet och övervakning:

 • IT-konsultationer

 • Analyser och säkerhet

 • Övervakning

 • Säkerhetskopiering

 • Databashantering

 

Vi är din självklara partner i avseendet IT och infrastruktur!

Redan 1988 insåg vi att vår kundgrupp bestående av små och medelstora kunder ständigt behöver hjälp och råd beträffande deras interna IT-funktioner och tjänster. Vi arbetar kontinuerligt med att övervaka, förebygga och minimera driftstörningar.

Stefan Åström - CEO