top of page

Vår personal & kontaktuppgifter

VD/CEO  på Update Affärssystem AB
Stefan Åström

031 - 727 78 10
Fästpunkt 1
Anton Johansson Driftsansvarig på Update Affärssystem AB
Anton Seglem
VD/projektledare
031 - 727 78 19

Anton Johansson - VD och projektledare på Update Affärssystem AB.

Stefan Åström - Försäljning & grundare till Update Affärssystem AB.

Christoffer Sjöqvist
Affärskonsultschef
031 - 727 78 14

Christoffer Sjöqvist - Affärskonsultschef på Update Affärssystem AB.

terese Ekonomichef  på Update Affärssystem AB
Therese Åström
Ekonomichef
031 - 727 78 30

Terese Åström - Ekonomichef på Update Affärssystem AB.

Jonas Hedberg
Utvecklingschef
031 - 727 78 16

Jonas Hedberg - Utvecklingschef och delägare på Update Affärssystem AB. 

annika Supportansvarig  på Update Affärssystem AB
Annika Syrén
Supportansvarig
031 - 727 78 15

Annika Syrén - Supportansvarig på Update Affärssystem AB

Ola Sälj- & marknadsansvarig  på Update Affärssystem AB
Ola Bellring
Sälj- & marknadsansvarig
031 - 727 78 23

Ola Bellring - Sälj & Marknadsanvarig på Update Affärssystem AB

bottom of page