top of page

Microsoft Business Central Skräddarsydd utbildning

Vi tillhandahåller även skräddarsydd utbildning utifrån Era behov och önskemål på affärssystemen Navision, Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ni kontaktar oss och berättar och förklarar era behov och önskemål så att vi förstår vad utbildningen skall innefatta, därefter planerar vi och utför - Enklare än så kan det inte bli!

Prisbilden är enkel enligt följande:

En dags utbildning: 12.950 kr

Två dagars utbildning: 24.000 kr

Reskostnader, logi och traktamente tillkommer.

Ring oss på 031 - 727 78 00 så bygger vi och bokar din utbildning!

Boka din utbildning här!

För mer information, demonstration eller offert

kontakta våra projektledare:

 Stefan Åström 0708-326326

Anton Johansson 0733-439805

Ola Bellring 0733-43 98 03

Hjärtligt välkomna!

Med rätt utbildning och kunskap får Ni en effektivare och nöjdare personal!

Vi har så många kunder som vi har hjälpt genom åren och som återkommer till oss när de behöver mera kunskap och kompetens. Detta är den säkraste investering som ett företag kan göra om man vill bli effektivare samt få nöjdare personal.

Anton Johansson - Projektledare

Regler för avbokning av utbildning
 

  1. Anmälan är bindande så snart Update Affärssystem accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

  2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Update Affärssystem, bekräftat mottagen e-post accepteras.

  3. Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 50% av kursavgiften.

  4. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 100% av kursavgiften.

  5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag, vänligen meddela Update Affärssystem.

  6. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

  7. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.

bottom of page