top of page

Microsoft Business Central Ekonomiutbildning 1 & 2

Ekonomiutbildning - Redovisning - Fördjupning inom affärssystemet Microsoft Business Central


Redovisning är en påbyggnadsutbildning speciellt framtagen för dig som arbetar med företagets ekonomi och analyser. Här utbildar vi dig på ekonomifunktionerna i affärssystemet, allt från redovisning, kund- och leverantörsreskontra till likviditetsplanering.

Utbildningen är uppdelad i 2 block, vardera 1 dag. Varje block är fristående, men för att få helheten och ge sig själv en bättre förståelse och djupare kunskap rekommenderar vi att man går båda utbildningsdagarna. 

Har du en tidigare version av affärssystemet, såsom Navision eller Dynamics NAV? Se våra skräddarsydda utbildningar!

Vi har nu öppnat för bokning av respektive kurstillfälle vid följande datum;

 

 

 

Ekonomiutbildning 1

 • Redovisning, kontoplan, bokföringsmallar

 • Kundreskontra

 • Leverantörsreskontra

 • Momsrapportering, valutor, lager

 • Inställningar, redovisning, bokföring, period-&årsbokslut, nr.serier, SIE-filer

Ekonomiutbildning 2

 • Budget

 • Analys per dimension

 • Kontouppställning

 • Journaler och inköpskoder

 • Betalningstolerans

 • Likviditet

 • Kassaflöde

 • Anläggningstillgångar

Kursen är 1 dag.

Minimi-/maximiantal på utbildningen

är 4/8 deltagare

Kursen är 1 dag.

Minimi-/maximiantal på utbildningen

är 4/8 deltagare

Vilka tider gäller?

Samling                          08.00-08.30

Start                                           08.30

Fika                                            10.00

Lunch                             12.00-13.00

Fika                                            15.00

Avslutning                                16.30

Vad ingår i kursen?

Kursdokumentation

Fika

Lunch

Diplom

Boka din utbildning här!

Regler för avbokning av utbildning
 

 1. Anmälan är bindande så snart Update Affärssystem accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

 2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Update Affärssystem, bekräftat mottagen e-post accepteras.

 3. Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 50% av kursavgiften.

 4. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 100% av kursavgiften.

 5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag, vänligen meddela Update Affärssystem.

 6. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

 7. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.

För mer information och bokning kontakta:

Annika Syrén 031 - 727 78 27

annika.syren@update.se

Hjärtligt välkomna!

En riktigt lönsam affär!

Utbildningen från Update Affärssystem har varit otroligt nyttigt för oss, vi har fått en full förståelse och använder numera affärssystemet på ett mycket bättre och effektivare sätt. Detta skapar motivation hos vår personal vilket har lett till ökad effektivitet och lönsamhet för hela företaget!

Anette Philipsson - Polyamp AB

bottom of page