Microsoft Dynamics NAV / BC Ekonomiutbildning 1 & 2

Ekonomiutbildning - Redovisning


Redovisning är en påbyggnadsutbildning speciellt framtagen för dig som arbetar med företagets ekonomi och analyser. Här utbildar vi dig på ekonomifunktionerna i affärssystemet, allt från redovisning, kund- och leverantörsreskontra till likviditetsplanering.

Regler för avbokning av utbildning

 1. Anmälan är bindande för deltagaren/företaget så snart Update Affärssystem accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

 2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Update Affärssystem.

 3. Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 50% av kursavgiften.

 4. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 100% av kursavgiften.

 5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Update Affärssystem.

 6. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

 7. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.

Pris 3.450 ex. moms

Kursen är 1 dag.

Minimi-/maximiantal på utbildningen är

4/8 deltagare

Vad ingår i kursen?

Kursdokumentation

Fika

Lunch

Diplom

Vilka tider gäller?

Samling                          08.00-08.30

Start                                           08.30

Fika                                            10.00

Lunch                             12.00-13.00

Fika                                            15.00

Avslutning                               16.30

Ekonomiutbildning 1

 • 2020-01-15

 • 2020-02-05

 • 2020-03-04

 • 2020-04-01

 • 2020-05-06

 • 2020-06-10

 • 2020-08-19

 • 2020-09-09

 • 2020-10-07

 • 2020-11-04

 • 2020-12-09

 • 2021-01-13

Ekonomiutbildning 2

 • 2020-01-16

 • 2020-02-06

 • 2020-03-05

 • 2020-04-02

 • 2020-05-07

 • 2020-06-11

 • 2020-08-20

 • 2020-09-10

 • 2020-10-08

 • 2020-11-05

 • 2020-12-10

 • 2021-01-14

Inställt tillsvidare

p.g.a Covid 19

För mer information, demonstration eller offert

kontakta våra projektledare:

 Stefan Åström 0708-326326

Anton Johansson 0733-439805

Joakim Klarsten 0736-006121

Hjärtligt välkomna!

En riktigt lönsam affär!

Utbildningen från Update Affärssystem har varit otroligt nyttigt för oss, vi har fått en full förståelse och använder numera affärssystemet på ett mycket bättre och effektivare sätt. Detta skapar motivation hos vår personal vilket har lett till ökad effektivitet och lönsamhet för hela företaget!

Anette Philipsson - Polyamp AB