Microsoft Power BI Utbildning

En fantastisk utbildning för dig som vill lära dig hur bygga, dela och presentera riktigt snygga Power BI rapporter.

Power BI rapporter är idealiska vid presentation av års eller kvartalsrapporter, på enkelt sätt kunna visualisera olika nyckeltal som kan vara avgörande för just ditt företags resultat eller processutveckling.

 • Introduktion

 • Hämta in och hantera data
  - Datumtabell
  - Källor: Odata, Excel m.m.

 • Översikt över ytan i Power BI Desktop
  - Olika typer av visuals: Tabell, matris m.m.

 • Nya fält och formler
  - Kolumner eller mått
  - Vanliga formler

 • Filter
  - Basfiltrering
  - Avancerad filtrering
  - Relativ datumfiltrering m.m.

 • Redigera frågor
  - Specialhantering av tabeller
  - Tvätta och manupilera data

 • Duplicera och dela rapporter
  - Publicera rapport
  -Uppdatera data via gateway

 • Skapa instrumentpanel och dela data

 

 

 

Regler för avbokning av utbildning

 1. Anmälan är bindande för deltagaren/företaget så snart Update Affärssystem accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

 2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Update Affärssystem.

 3. Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 50% av kursavgiften.

 4. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 100% av kursavgiften.

 5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Update Affärssystem.

 6. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

 7. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.

Hjärtligt välkommen!

Behöver du hjälp med att boka hotell, resa eller taxi är det bara att kontakta oss på 031-727 78 00 så assisterar vi dig gärna.

Pris 3.950 ex. moms

Kursen är 1 dag.

Minimi-/maximiantal på utbildningen är

4/8 deltagare

Vilka tider gäller?

Samling                          08.00-08.30

Start                                           08.30

Fika                                            10.00

Lunch                             12.00-13.00

Fika                                            15.00

Avslutning                               16.30

Vad ingår i kursen?

Kursdokumentation

Fika

Lunch

Diplom

Power BI utbildningen körs under våren vid tre enskilda tillfällen

Tisdagen den 24:e mars V.13:Slutsåld

Tisdagen den 21:e april V.17: Fåtal platser kvar

Tisdagen den 12:e maj V.20: Slutsåld

Anmälan till Per-Henrik Dahlberg 0733-439802

En riktigt lönsam affär!

Utbildningen från Update Affärssystem har varit otroligt nyttigt för oss, vi har fått en full förståelse och använder numera affärssystemet på ett mycket bättre och effektivare sätt. Detta skapar motivation hos vår personal vilket har lett till ökad effektivitet och lönsamhet för hela företaget!

Anette Philipsson - Polyamp AB

Update Affärssystem AB  -  Datavägen 12A  -  S-436 32  ASKIM  -  SWEDEN

Telefon växel 031 - 727 78 00  -  Support för NAV & BC 031 - 727 78 15 - Support för IT 031 - 727 78 35

© 2017 Update Affärssystem AB - All rights reserved