top of page
  • Annika

Kopiera radbeskrivningar till redovisningstransaktionerna

Om man vill att den beskrivningstext som man angivit i ett inköps-/försäljningsdokument skall ärvas till redovisningen så slå på funktionen

Kopiera radbeskrivning till redov.trans i Business Central.

Inställningen görs i Inköpsinställningarna resp. Försäljningsinställningarna.


I exemplet nedan ser vi i redovisningstransaktionerna raderna för två bokförda likadana inköpsfakturor. Den fakturan med dokument nr 108211, bokfördes efter att funktionen aktiverats.


Bild 1. Fältet Kopiera radbeskrivning till redov.trans