top of page
Business Central implementeringsmetodik för affärssystem

Business Central - SureStep
Allt för en lyckat implementeringsprojekt!

Förstudieanalys

Under förstudieanalysen kartlägger vi och dokumenterar Ert företags arbetssätt och rutiner jämfört med vad Business Central har att erbjuda i standardversion

Migrering av data

Nu är det dags för migrering av de tabeller/data som Ni i förstudieanalysen angett att Ni önskat  överföra från tidigare affärssystem till Microsoft Business Central

Test av systemet

Under driftstestningen av BC finns vi till hands för att assistera med eventuella frågor och justeringar som behöver utföras inför den slutgiltiga driftsättningen

Avvikelser

Avvikelser dokumenteras i analysen och därefter söker våra konsulter efter den bästa lösningen för att lösa Era önskemål genom tredjeparts-produkter eller utveckling

AddOns & Utveckling

Utifrån Er beställning installerar vi de AddOns som Ni har önskat från förstudie-analysen. Övriga önskemål sker genom intern system-utveckling på Update

Driftsättning

Under driftsättningen finns våra erfarna konsulter på plats hos Er för att assistera med frågor och svar på BC. Det här är en mycket viktig del för en lyckad driftstart!

Grunduppsättning

Under grunduppsättningen ställer vi in Business Central enligt den information som framkommit under den grundläggande förstudie-analysen som utförts

Utbildning

Ert affärssystem är nu klart för den slutgiltiga testningen men för att genomföra denna behöver Er personal få full förståelse och kompetens och detta sker genom utbildning

Support

Nu är affärssystemet upp och i drift - Riktigt bra jobbat!

Nu tar supporten över och hjälper er när så behövs.

Support kan Ni köpa löpande eller genom ett supportavtal

Är du redo att starta upp BC med SureStep?

Kontakta oss med nedan formulär så kommer vi igång!

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Tack och vi återkommer inom kort!
bottom of page