top of page

Exflow är en AddOn till Microsoft Dynamics NAV (Navision) som ökar kontrollen och effektiviserar flödet av leverantörsfakturor inom organisationen. Processen börjar med inskanning och tolkning av fakturorna och därefter distribueras dem till attestanterna via webben för slutgiltig attest oberoende av lokation.
 
Exflow sparar pengar och ökar kontrollen


Spara pengar
Att hantera en leverantörsfaktura i ett företag kostar idag enligt expertisen någonstans mellan 50-100 kronor. Exflow effektiviserar hela flödet och sänker dina kostnader per faktura. Och du, ju fler leverantörsfakturor du har desto högre blir din besparing och vinst!

 

Ökad kontroll
Många företag har problem med att hantera sina leverantörsfakturor inom organisationen. Fakturor försvinner, blir ej attesterande i tid eller korrekt vilket ger försenade betalningar samt ökade kostnader. Med Exflow så sker allt elektroniskt, attestanterna ser sina fakturor och attesterar dem direkt på webben!
 
Processen är enkel och sker i 4 steg
1. Skanning och tolkning av leverantörsfakturorna genom ReadSoft
Direkt vid mottagandet av leverantörsfakturorna i företaget så skannar man och tolkar innehållet genom ReadSoft.

Skanningen ger Er en digital kopia av leverantörsfakturan som följer transaktionen i hela systemet, inga mer frågor eller sökande av originalfakturan. Ett klick och du har den direkt i skärmen! Readsoft tolkar dessutom fakturan och transferrerar den direkt in i Microsoft Dynamics NAV (Navision). De fält som ReadSoft inte kan tolka lär du enkelt ReadSoft genom att på den digitala fakturan ringa in värdet och bekräfta dess identitet, enklare kan det inte bli!
 
2. Intern kontroll och val av attestanter/attestflöde
Genom ReadSofts inskanning och tolkning så har du nu dina leverantörsfakturor direkt i Microsoft Dynamics NAV (Navision), det är nu bara att godkänna dem och bestämma attestflödet. När detta är klart skickas leverantörsfakturan över webben till de attestanter som ingår i attestflödet.
 
3. Attest via webben
Som attestant får du nu ett mail med en länk som tar dig direkt till den eller de leverantörsfakturor som du skall attestera. Du kommer att se den digitala fakturan i originalutförande på halva bildskärmen och på den andra sidan av bildskärmen får du all information som har lagrats i Microsoft Dynamics NAV (Navision). Du kan självklart både godkänna och avvisa faktura samt även ändra dess kontering om så önskas. Därefter kommer leverantörsfakturan att fortsätta sitt flöde enligt vad som har satts upp i attestflödet.

Detta innebär att attestanten säkert och effektivt alltid kommer att attestera fakturorna i tid och oberoende av den plats han eller hon befinner sig på!
 
4. Godkännade och utbetalning i tid
När attestflödet är klart återgår leverantörsfakturan till Microsoft Dynamics NAV (Navision) för slutgiltig bokföring samt utbetalning. Enklare kan det inte bli!
 
 
Pris från: 25.000 SEK
 
PDF Broschyr
 
ExFlow är en AddOn till Microsoft Dynamics NAV (Navision) som effektiviserar hela hanteringen av Era leverantörsfakturor.

ExFlow kombineras med fördel med ReadSoft som skannar och tolkar dina leverantörsfakturor, detta innebär att Ni i fortsättningen inte manuellt behöver söka upp inköpsorder eller registrera leverantörsfakturan i Microsoft Dynamics NAV. Efter skanning och tolkning av leverantörsfakturorna så överför ExFlow sker en manuell ankomstregistrering utifrån ett färdigt formulär i Dynamics NAV. Om skanning inklusive tolkning görs kan ankomstregistreringen ske automatiskt. Detta gäller även fakturor som ankommer elektroniskt, en så kallad e-Faktura.

När fakturan väl är registrerad i Dynamics NAV matchas fakturainformationen mot ett regelverk för att bedöma vem eller vilka som ska attestera fakturan. Attestanterna informeras via email och innehåller en länk så att de automatiskt kan logga in i ExFlows webbportal där de kan se, kontera och attestera fakturorna. När fakturorna är  slutattesterade kan de enkelt batchbokföras i Dynamics NAV.

 

 

Är Ni intresserad och vill beställa? Kontakta oss direkt på 031-727 78 00 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till Er snarast möjligt.
 

ExFlow - Elektronisk Fakturahantering - Dynamics NAV

25 000,00 krPris
    bottom of page