top of page

Effektivisera och automatisera varje steg av er dagliga dokumenthantering - Från att ta emot och registrera ett dokument, till att godkänna, publicera och slutligen hämta tidigare bearbetade dokument från det digitala arkivet.
 
Automatiserad datainsamling
PDF-filer hämtas automatiskt från fördefinierade e-postadresser och bearbetas med hjälp av prisbelönt OCR-teknik - utan någon hjälp av användaren. Pappersdokument skannas med en skrivbords- eller nätverksskanner och följer samma flöde som PDF-filer.
All relevant information om dokument överförs automatiskt till motsvarande fält i Microsoft Dynamics 365 Business Central & NAV, vilket gör det snabbt och effektivt att registrera inkommande dokument.

Fakturor i XML-format innehåller redan all nödvändig information och kräver inte OCR-bearbetning - du kan enkelt importera dem med Continia e-Documents Import.
  
Fakturabearbetning och hantering
Continia Document Capture effektivi-serar bearbetning och hanterar le-verantörsfakturor med ett brett utbud av nya funktioner, som automatiserad avkänning av leverantören, dokumentöversikt, inkommande registrering och mycket mer
Med hjälp av 3-vägs matchning kan fakturor matchas automatiskt till befintliga inköpsorder eller kvitton och godkännas och registerföras om beloppen ligger inom fördefinierade gränsvärden.
  
Godkännandeflöden för alla
Godkännande av fakturor kan ske antingen direkt i Microsoft Dynamics 365 Business Central & NAV eller online med en webbläsare - vilket gör att alla i organisationen kan komma åt godkännandeprocessen.

Godkännare kan se originalfakturan på skärmen och acceptera, avvisa, placera den i vänteläge eller vidarebefordra den till en annan person för granskning eller godkännande. Kommentarer och bilagor kan enkelt läggas till.
Med Continia Web Approval Portal har alla anställda som inte har direkt tillgång till Microsoft Dynamics 365 Business Central & NAV samma möjligheter att godkänna fakturor och andra dokument. Oavsett var den anställde befinner sig, är tillgång till internet allt som krävs för att komma åt och godkänna dokument.
 
Tillgång till dokument var du än befinner dig
Det digitala arkivet i Continia Document Capture innehåller alla PDF-filer och skannade dokument, som lätt kan nås från relevanta platser i Microsoft Dynamics 365 Business Central & NAV. Du kan öppna den ursprungliga PDF-fakturan från det angivna fakturakortet eller huvudbokens inmatningsskärm i Microsoft Dynamics 365 Business Central & NAV.
Det digitala arkivet är fullt indexerat vilket innebär att du kan söka efter text på dokument, även om informationen inte har överförts till ett fält i Microsoft Dynamics 365 Business Central & NAV. Detta gör det möjligt att söka efter ett specifikt referensnummer, serienummer eller annan information på inköpsfakturor och andra dokument.

 

Är Ni intresserad och vill beställa? Kontakta oss direkt på 031-727 78 00 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till Er snarast möjligt.

 

Continia - Document Capture

31 500,00 krPris
    bottom of page