top of page
  • Skribentens bildAnnika

Snabbregistrering av nya leverantörer i Business Central

Uppdaterat: 28 maj 2023


För att snabba upp arbetet med inköpsfakturaregistreringen så kan man slå på funktionen Snabbregistrering av leverantörer. Detta innebär att om systemet inte känner igen leverantören som man angivit i inköpsdokumentet så får man frågan om man vill skapa en ny leverantör i BC. En ny sida öppnas i BC där man anger leverantörens bankuppgifter. Användaren fyller i informationen och fortsätter att registrera fakturan.


Funktionen: I kombination med en Standardleverantörsmall, med ett länkat Lev. bankkontokort med en angiven Girotypkod, skapas leverantören upp.

Om man önskar redigera ytterligare på det nyskapade leverantörskortet så klickar man på Leverantör i menyn.

Viktigt att notera är att funktionen är begränsad till en vald LB Girotypkod. Den kan man behöva redigera till tex UTRIKES, för vissa leverantörer, om man kör separata utbetalningsförslag.


Detta är en Swebase-funktion, och inställningen görs på sidan Swebase inställningar. Fältet Snabbregistrering leverantör.

Med vänliga hälsningar från Update Affärssystem AB38 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page