top of page
  • Annika

Snabbregistrering av nya leverantörer i Business Central


För att snabba upp arbetet med inköpsfakturaregistreringen så kan man slå på funktionen Snabbregistrering av leverantörer. Detta innebär att om systemet inte känner igen leverantören som man angivit i inköpsdokumentet så får man frågan om man vill skapa en ny leverantör i BC. En ny sida öppnas i BC där man anger leverantörens bankuppgifter. Användaren fyller i informationen och fortsätter att registrera fakturan.


Funktionen: I kombination med en Standardleverantörsmall, med ett länkat Lev. bankkontokort med en angiven Girotypkod, skapas leverantören upp.

Om man önskar redigera ytterligare på det nyskapade leverantörskortet så klickar man på Leverantör i menyn.

Viktigt att notera är att funktionen är begränsad till en vald LB Girotypkod. Den kan man behöva redigera till tex UTRIKES, för vissa leverantörer, om man kör separata utbetalningsförslag.