top of page

Kreditkontroll direkt i ditt affärssystem?

Genom Creditsafe Connect integreras kreditkontrollen direkt i Ert affärssystem.

Creditsafe Connect är utvecklad som en fullt integrerad add-on till NAV och Business Central vilket gör installation, underhåll och uppgradering mycket enkelt.

Ni kan söka & skapa nya kunder samt få kreditlimit m.m uppdaterade direkt på kundkortet. Funktionen integrerar även online med bevakning och kreditmallar för att säkerställa att företagets kreditpolicy implementeras direkt i affärssystemet.

Modulen stödjer både Creditsafe svenska webservice och Global Gateway Service som ger åtkomst till internationell kreditinformation.