top of page
  • Annika

Debet och Kredit-kolumner i journaler i Business Central

Om man vill se kolumnerna Debet och Kredit i journalerna i BC så görs inställningen för det i Redovisningsinställningarna.

Flera val finns:


-Endast belopp

-Endast Debet/Kredit

-Alla belopp


Info. om fältet Visa belopp i Redovisningsinställningarna