top of page

Continia Document Capture för Microsoft Dynamics NAV - 365 Business Central

Effektivisera och automatisera varje steg av daglig dokumenthantering - från att ta emot och registrera ett dokument, till att godkänna, publicera och slutligen hämta tidigare bearbetade dokument från det digitala arkivet.


Automatiserad datainsamling