Document Capture

Document Capture från Continia är ett av marknadens starkaste verktyg beträffande daglig dokumenthantering,

allt från att ta emot, registrera, godkänna till publicering.

Helt integrerat med ditt NAV eller 365 Business Central för att slippa extern synkronisering.

Continia_181114_173626.png

Alla PDF-filer hämtas upp med automatik från dina fördefinierade e-postadresser. Pappersdokument skannar du med valfi skanner och följer då samma princip som PDF-filer. Fakturor i XML- format har redan all information och behöver inte tolkas, de importeras med Continia XML- import.

Se nedan Webinar