top of page
Business Meeting

Microsoft Power BI Training


A fantastic training for you who want to learn how to build, share and present really nice Power BI reports.

Power BI reports are ideal for presenting annual or quarterly reports, being able to easily visualize various key figures that can be decisive for your company's results or process development.

Boka din utbildning här!

Regler för avbokning av utbildning
 

  1. Anmälan är bindande så snart Update Affärssystem accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

  2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Update Affärssystem, bekräftat mottagen e-post accepteras.

  3. Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 50% av kursavgiften.

  4. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 100% av kursavgiften.

  5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag, vänligen meddela Update Affärssystem.

  6. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

  7. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.

För mer information och bokning kontakta:

Annika Syrén 031 - 727 78 27

annika.syren@update.se

Hjärtligt välkomna!

A really profitable deal!

The training from Update Affärssystem has been incredibly useful for us, we have gained a full understanding of the system and now can use the system in a much better and more efficient way. This creates motivation for our staff, which has led to increased efficiency and profitability for the entire company! 

Anette Philipsson - Polyamp AB

bottom of page