top of page
  • Skribentens bildAnnika

Utrangera 'en del' av en anl.tillgång i Business Central

Man kan smidigt dela upp en anläggningstillgång till flera anläggningstillgångar i BC. Användbart om man t ex. behöver utrangera bara en del av en hel anl.tillgång.

Använd Grupperingsjournaler för Anläggningstillgångar för att göra detta.Rutin för att utrangera del av en anl.tillgång.


-Skapa en ny anläggningstillgång att föra över del av anskaffningskostnad och avskrivningar till.


-Registrera den anl.tillgång som skall utrangeras i Grupperingsjournaler för Anläggningstillgångar. I fältet Nytt anl.nr på raden, ange den nya anl.tillgången.


-Ange hur mycket som skall överföras till nya anläggningstillgången i %.

I exemplet ovan vill vi föra över 20% till den nya anl.tillgången.


-Bocka i om anskaffningsvärdet skall överföras till nya anl.tillg.


-Bocka i om avskrivningarna skall överföras till nya anl.tillg.


-Bocka i om motkonto skall infogas enl Anl.bokföringsmallarna


-Klicka på Gruppering i menyn.


-Ett förslag av uppdelningen förs nu över till Anl.redovisningsjournalen.


-Navigera till Redovisningsjournaler för anläggningstillgång och bokför journalen.


-Bokför utrangering av önskad anl.tillgång på vanligt vis.
Med vänliga hälsningar från oss på Update Affärssystem AB


24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page