top of page
  • Skribentens bildAnnika

Utrangera 'en del' av en anl.tillgång i Business Central

Man kan smidigt dela upp en anläggningstillgång till flera anläggningstillgångar i BC. Användbart om man t ex. behöver utrangera bara en del av en hel anl.tillgång.

Använd Grupperingsjournaler för Anläggningstillgångar för att göra detta.Rutin för att utrangera del av en anl.tillgång.


-Skapa en ny anläggningstillgång att föra över del av anskaffningskostnad och avskrivningar till.


-Registrera den anl.tillgång som skall utrangeras i Grupperingsjournaler för Anläggningstillgångar. I fältet Nytt anl.nr på raden, ange den nya anl.tillgången.


-Ange hur mycket som skall överföras till nya anläggningstillgången i %.

I exemplet ovan vill vi föra över 20% till den nya anl.tillgången.


-Bocka i om anskaffningsvärdet skall överföras till nya anl.tillg.


-Bocka i om avskrivningarna skall överföras till nya anl.tillg.


-Bocka i om motkonto skall infogas enl Anl.bokföringsmallarna


-Klicka på Gruppering i menyn.


-Ett förslag av uppdelningen förs nu över till Anl.redovisningsjournalen.


-Navigera till Redovisningsjournaler för anläggningstillgång och bokför journalen.


-Bokför utrangering av önskad anl.tillgång på vanligt vis.
Med vänliga hälsningar från oss på Update Affärssystem AB


24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nytt affärssystem? Rapid start!

Har du enkla ekonomiproceseer och vill komma igång snabbt med ett nytt affärssystem? Då har vi lösningen med Microsoft Dynamics 365 Business Central. Med vår paketlösning Rapid Start så kommer du igån

Kommentare


bottom of page