top of page
  • Annika

Personliga inställningar i 365 BC

Äntligen!

I 365 Business Central är det nu möjligt att göra personliga inställningar på sin arbetsyta. Använd Anpassa, (finns under kugghjulet), för att skapa personliga inställningar, (inte Design, som skapar extensions.)