• Annika

Periodisera både kostnader och intäkter

Om man har inkomster eller utgifter som sträcker sig över en längre period kan de delas upp i flera delar, och bokföras på flera månader, kvartal eller år.

Kolumnen Periodiseringskod finns för inköps- och försäljningsdokument och funktionen fungerar på samma sätt för båda. Ange önskad periodiseringskod på raden, samt hitta Periodiseringsschemat under Rad - Relaterad info. Via funktionen Förhandsgranska bokföringen kan man se hur periodiseringen kommer att bokföras, innan den bokförs skarpt.
Med vänliga hälsningar från oss på Update Affärssystem AB

26 visningar0 kommentarer