top of page
  • Annika

Gör beräkningar direkt i fälten

I nummerfälten i Business Central anger man kvantiteter och belopp. Bra att veta är att dessa fält har en inbyggd matematisk funktion som gör det smidigt att göra beräkningar direkt i fälten.


+ plus, - minus, / dela och * multiplicera


Det beräknade beloppet, men inte formeln, lagras i fältet.