top of page
  • Annika

Funktionen Förhandsgranska bokföringen i NAV/BC

Genom att förhandsgranska bokföringen så kan du se alla transaktioner som kommer att skapas, innan du bokför skarpt. Alltså, inte bara Redovisningstransaktionerna, utan man kan även i förväg t ex. se hur Momstransaktionerna kommer bli, och vilken kombination av momsbokföringsmallar som kommer att skapas vid bokföringen.