Microsoft Dynamics NAV / BC Grundutbildning 1 & 2

Grundutbildningen är till för alla som använder Microsoft Dynamics 365 Business Central eller Microsoft Dynamics NAV. Här lär vi Er allt från grundläggande terminologi till hur man på ett övergripande sätt använder affärssystemet.

Vi lär dig hur man använder informationskorten, hur vi skapar inköps och försäljningsdokument.

Vi går även igenom olika journaler och hur man använder dem.

Slutligen går vi igenom effektiva funktioner som gör att ditt arbete i Microsoft Dynamics 365 Business Central eller Microsoft Dyanmics NAV kommer att löpa på smidigt och klokt.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Regler för avbokning av utbildning

 1. Anmälan är bindande för deltagaren/företaget så snart Update Affärssystem accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

 2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Update Affärssystem.

 3. Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 50% av kursavgiften.

 4. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 100% av kursavgiften.

 5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Update Affärssystem.

 6. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

 7. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.

Hjärtligt välkommen!

Behöver du hjälp med att boka hotell, resa eller taxi är det bara att kontakta oss på 031-727 78 00 så assisterar vi dig gärna.

Vilka tider gäller?

Samling                          08.00-08.30

Start                                           08.30

Fika                                            10.00

Lunch                             12.00-13.00

Fika                                            15.00

Avslutning                               16.30

Pris 3.450 ex. moms

Grundutbildning 1

 • 2020-01-13

 • 2020-02-03

 • 2020-03-02

 • 2020-03-30

 • 2020-05-04

 • 2020-06-08

 • 2020-08-17

 • 2020-09-07

 • 2020-10-05

 • 2020-11-02

 • 2020-12-07

 • 2021-01-11

Kursen är 1 dag.

Minimi-/maximiantal på utbildningen är

4/8 deltagare

Grundutbildning 2

 • 2020-01-14

 • 2020-02-04

 • 2020-03-03

 • 2020-03-31

 • 2020-05-05

 • 2020-06-09

 • 2020-08-18

 • 2020-09-08

 • 2020-10-06

 • 2020-11-03

 • 2020-12-08

 • 2021-01-12

Vad ingår i kursen?

Kursdokumentation

Fika

Lunch

Diplom

Inställt tillsvidare

p.g.a Covid 19

En riktigt lönsam affär!

Utbildningen från Update Affärssystem har varit otroligt nyttigt för oss, vi har fått en full förståelse och använder numera affärssystemet på ett mycket bättre och effektivare sätt. Detta skapar motivation hos vår personal vilket har lett till ökad effektivitet och lönsamhet för hela företaget!

Anette Philipsson - Polyamp AB

Update Affärssystem AB  -  Datavägen 12A  -  S-436 32  ASKIM  -  SWEDEN

Telefon växel 031 - 727 78 00  -  Support för NAV & BC 031 - 727 78 15 - Support för IT 031 - 727 78 35

© 2017 Update Affärssystem AB - All rights reserved