projektledning tjänster
 
Projektledning

Projektledning är en av de viktiga grundstenarna för ett lyckat och väl genomfört projekt. Vi har erfarna och välutbildade projektledare som hjälper Er med att genomföra Era projekt enligt uppsatt tidsplan och budget. Projektavstämningen ger oss värdefull information och säkerställer kundnöjdheten.

 
Tidig start för ett bättre resultat
Vår erfarenhet säger att ju tidigare man inviger projektledaren i projektet desto bättre blir det slutgiltiga resultatet! Detta beror på att projektledaren redan från början deltager och får full förståelse för projektet och dess beståndsdelar.

Gemensam projektplanering
När det är dags att starta upp projektet skapar vi tillsammans ett projekt med en tidsplan som är utarbetad utifrån tillgängliga resurser både hos oss och hos Er som kund. Tidplanen delas upp i delaktiviteter och milstolpar sätts ut där avstämning skall ske.

Kontinuerlig uppföljning och möten säkerställer processen
Under projektets gång planerar och genomför vi tillsammans både uppföljning och möten. Detta för att säkerställa processen så att projektet blir lyckat samt att det utföras inom uppsatt tidsplan och budget.

Hantering av avvikelser och förändringar
Projektledaren agerar som spindeln i nätet i projektet och tar hand om både avvikelser och förändringar i projektet. Eventuella avvikelser, tillägg och förändringar hanteras professionellt och startas upp såsom korrigering eller under-/tilläggsprojekt.

I tid och till uppsatt budget, kundnöjdheten är viktig!
Projektledaren driver projektet så att det levereras till Er i tid och till uppsatt budget. Vid projektavslutet stämmer vi av projektet och utvärderar det utifrån den uppsatta tidsplanen, kostnadskalkylen och budgeten. Dessutom lyssnar vi på Er som kund för att få feedback över projektgenomförandet så att vi ständigt kan förbättra våra projekt samt få nöjdare kunder!

Vill du veta mera så kan du chatta med oss eller ringa oss direkt på 031-727 78 00, du kan också fylla i kontaktformuläret på hemsidan så återkommer vi till dig snarast möjligt!

Hjärtligt välkommen!

Janne Lundqvist
Stefan Åström
031-727 78 00

Vill du bli kontaktad?

captcha

Säkerställer Er IT-miljö
Våra erfarna och kompetenta IT-Konsulter arbetar kontinuerligt för att säkerställa och utveckla Er inom IT. De arbetar alltid med Ert företag i fokus och utgår alltid utifrån Ert bästa och sammanställer tjänster samt produkter utifrån Ert behov.

Vill du veta mera så ringer du oss bara på 031-727 78 00 eller fyller i kontaktformuläret på hemsidan så återkommer vi till dig snarast möjligt!

Hjärtligt välkommen!

 
våra partners
captcha

Update AB      |      Datavägen 12A      |      S-436 32  ASKIM (GÖTEBORG)      |      SWEDEN      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01