Dynamics NAV 6.0

Nästa version av Navision kommer att få beteckningen 6.0 istället för 5.1 som var det tidigare arbetsnamnet. Planerad release är sista kvartalet 2008.

Namnändringen beror på att förändringarna från version 5.0 är så pass stora att Microsoft vill markera denna större release genom att ge den nya versionen en ny begynnelsesiffra.

Microsoft Dynamics NAV 6.0 kommer baseras på en helt ny teknisk plattform. Användargränssnittet är rollbaserat och anpassningsbart i större utsträckning än idag. Rapportfunktionaliteten är förbättrad och ger bland annat större möjligheter att presentera information grafiskt. Version 6.0 stödjer även Web services.

Microsoft betonar dock att man inte tänker överge version 5.0 utan kommer satsa vidare även på denna version. Bland annat planerar man att släppa Service Pack 1 till 5.0 under 2008. Detta kommer innehålla över 300 förbättringar enligt önskemål från kunder och partners.

 
» Tillbaka
 
våra partners
captcha

Update AB      |      Datavägen 12A      |      S-436 32  ASKIM (GÖTEBORG)      |      SWEDEN      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01