Navision namnbyte(1)

Från och med kommande versioner av Microsoft Navision kommer systemet att byta namn. Det nya namnet blir Microsoft Dynamics NAV.

Skiftet sker för att tydliggöra den gemensamma utvecklingen som nu sker till alla Microsofts affärssystem. Det är det tidigare utvecklingsprojektet kallat "Green" som är basen i all utveckling. Greenprojektet har fått namnet Microsoft Dynamics (utan tillägg av NAV för Navision eller AX för Axapta)

Det är ifrån detta utvecklingsprojekt majoriteten av all affärssystemsutveckling sker. Mer och mer funktionalitet kommer vara gemensam i framtiden för de applikationer vi idag kallar för Navision, Axapta och Great Plains.

 
» Tillbaka
 
våra partners
captcha

Update AB      |      Datavägen 12A      |      S-436 32  ASKIM (GÖTEBORG)      |      SWEDEN      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01