Dynamics NAV / Navision - tips

Ekonomihantering
 1. Vem har ändrat kundens faktureringsvillkor?
  Svar: Använd ändringsloggen för att se vem som ändrat vad och när ändringen skett. På detta sätt vet du varför ändringen är gjord!

 2. Hur kan jag se hur mina kampanjer har gått baserat på område och per affärsgrupp?
  Svar: Använd analysvyerna, där kan du vända och vrida på din redovisning baserat på många olika begrepp.
  På ett enkelt sätt får du en snabb överblick!

 3. Kan jag skapa egna rapporter utan att använda rapportgeneratorn ?
  Svar: Ja, använd en kontouppställning för att göra en rapport ”online”. Du kan lätt exportera den till Excel och kan fortsätta bearbetning!

 4. Hur kan jag få en konsoliderad budget baserat på flera avdelningsbudgetar?
  Svar: Använd importfunktionen från Excel för att sammanfoga varje avdelnings budget till företagets totalbudget. På ett snabbt sätt får du en totalbudget med spårbarhet!

Distribution

 1. Kan jag bokföra hemtagningskostnader när jag redan inlevererat godset?
  Svar: Ja, använd omkostnadsfunktionen och koppla kostnaden direkt till rätt inleverans! Omkostnadsfunktionen ger dig möjlighet att få korrekt kostnadsbild på dina artiklar!

 2. Hur kan jag hantera både serie- och partinummer?
  Svar: Använd artikelspårning. Artikelspårning ger översikt, kvalitetskontroll och spårningsmöjligheter för gods!

 3. Kan jag hantera returer i Navision?
  Svar: Ja, använd returhanteringen. Du hanterar returer med fokus på själva processen!

 4. Kan jag använda handdatorer i Navision?
  Svar: Ja, använd den nya funktionaliteten för handdatorer. Du får snabbare korrekt indata och underlättar hantering av artiklar!

Allmänt

 1. Kan jag ta med verksamhetsregler i hjälptexterna för Navision?
  Svar: Ja, använd företagsnoteringar. Företagsnoteringar ger dig möjlighet att lägga in rutinbeskrivningar som är specifika för ditt företag!

 2. Hur kan jag undvika att leverera på en fredag?
  Svar: Använd kalenderfunktionen. Kalenderfunktionen möjliggör korrekta leveransdagar!

 3. Kan jag låta mina anställda arbeta på sitt modersmål?
  Svar: Ja, använd flerspråkfunktionen. Flerspråksfunktionen gör att alla användare kan använda samma applikation på olika språk!

 4. Kan jag spärra mina säljare från att se de andra säljarnas kontakter?
  Svar: Ja, använd säkerhet på postnivå i din SQL-databas för att styra så att en säljare får tillgång endast till sina kontakter. Säkerhet på postnivå möjliggör ytterligare säkerhet i ditt affärssystem!
Diverse
 1. Anläggningstillgångar: Hur mycket är mina anläggningstillgångar värda enligt mitt försäkringsbolag?
  Svar: Använd flera avskrivningsregler för att simulera värden. Du får bättre kontroll på hur dina tillgångar är försäkrade!

 2. Offertversioner: Kan jag se vilka versioner som funnits av en offert?
  Svar: Ja, använd funktionen för versionshantering. På så sätt kan du följa hur offerten förändrats över tid!

 3. Kampanjer: Kan jag rikta en kampanj mot de som tidigare köpt en viss artikel?
  Svar: Ja, filtrera fram kontakter baserat på värdetransaktioner i dina segment. Du kan lätt upptäcka möjligheter till tilläggsförsäljning!

 4. Dokumenthantering: Kan jag få en samlad bild över vad som är sagt och gjort i mina affärsrelationer?
  Svar: Ja, i transaktionsloggen för dina kontakter får du en samlad bild över vad som hänt. Du kan därför vara bättre förberedd!

 5. Affärsstöd: Måste jag ha dubbletter i mitt kontaktregister?
  Svar: Nej, använd den automatiska dubblettkontrollen för att undvika dubbletter. Du slipper data på flera ställen för samma kontakt!

 6. Försäljning: Hur gör jag om den beställda artikeln är tillfälligt slut?
  Svar: Använd ersättningsartiklar. Ersättningsartiklar ger dig möjlighet att erbjuda kunden ett alternativ!

 7. Outlookintegration: Kan jag få en uppdatering av mina möten i Outlook-kalendern utifrån affärssystemet?
  Svar: Ja, dina kontakter synkroniseras med automatik från affärssystemet till kontaktregistret och tillbaka. Du behöver bara underhålla ett register!


 
våra partners
captcha

Update AB      |      Datavägen 12A      |      S-436 32  ASKIM (GÖTEBORG)      |      SWEDEN      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01