Möte 2014-05-26
 1. Orderstocksgenomgång
  Genomgång av orderstock utfördes och vi finner order som har fel status detta måste vi bli bättre på för att kunna fakturera snabbare och förbättra vår likviditet.

 2. Val av skrivare till vårt sortiment
  Vi behöver välja ut ett skrivaresortiment till verksamheten.

 3. Semester
  Semester är bokad och alla verkar vara nöjda med sin tilldelning. Två IT-tekniker kommer att finnas på plats under samtliga veckor.

 4. Utbildning
  Vi behöver certifieringar på Windows Server, Exchange och VM-Ware. Dessutom behöver vi tillgodose Microsoft och HP. PG kör Exchange-kursen i Juni och Techdata tar fram detta svar kommer under dagen, POL anmäler och hanterar detta.

 5. Inloggning på kunders maskiner
  Individuella användarkonto samt lösenord per företag skall sättas upp samt byte på alla kunder skall inledas. Arbetet är pågående nu.
 
» Tillbaka
 
våra partners
captcha

Update AB      |      Datavägen 12A      |      S-436 32  ASKIM (GÖTEBORG)      |      SWEDEN      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01