Möte 2014-04-07
 1. Orderstocksgenomgång
  Genomgång av orderstock utfördes och vi finner order som har fel status detta måste vi bli bättre på för att kunna fakturera snabbare och förbättra vår likviditet.

 2. HP möten ej längre obligatoriska
  Förslagsvis deltager säljarna och tekniker som finns tillgängliga och ej är belagda.

 3. Bättre priser från Dustin
  Dustin har bättre priser än vad vi får från Techdata.

 4. Restid för 500 kr
  Vi kan på längre uppdrag använda resursen restid för att inte-

 5. Tidrapportering & utveckling av tidrapport
  Detta är en punkt som fortfarande inte sitter, in med tider varje dag och uppdatera uppdragen så att vi kan fakturera kunderna! POL har haft synpunkter om vår tidsrapport och går igenom dessa.
  Nya resurser är upplagda KM0 samt 750NOLL & 850NOLL, dessa skall användas när uppdraget tar mer tid än vad vi har offererat.

 6. Intranet
  En fortlöpande punkt, nytt möte på torsdag, inbjudan har skett via kalendern.

 7. Semester
  POL har tagit fram en lista över semesterplaneringen som sätts upp vid vår whiteboarden i korridoren. Ange på listan tills nästa vecka så att vi snarast möjligt kan fastslå semestern.

 8. Utbildning
  Vi behöver certifieringar på Windows Server, Exchange och vM-Ware. Dessutom behöver vi tillgodose Microsoft och HP.

 9. Inloggning på kunders maskiner
  Individuella användarkonto samt lösenord per företag skall sättas upp samt byte på alla kunder skall inledas.
 
» Tillbaka
 
våra partners
captcha

Update AB      |      Datavägen 12A      |      S-436 32  ASKIM (GÖTEBORG)      |      SWEDEN      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01