Möte 2013-11-18
 1. Orderstocksgenomgång
  Genomgång av orderstock utfördes och vi finner order som har fel status detta måste vi bli bättre på för att kunna fakturera snabbare och förbättra vår likviditet.

 2. Tidrapportering & Status
  Detta är en punkt som fortfarande inte sitter, in med tider varje dag och uppdatera uppdragen så att vi kan fakturera kunderna!

 3. Utbildning Microsoft
  Vi måste utbilda oss och certifiera oss för att behålla vår Silver Partner status inför nästa år. Diskussion fördes men beslut om vem som gör detta skall tagas på nästa möte den 4/11-2013.
  Beslut om att gå kurs "70-413" och Mats har anmält sig, POL har beslutat att Mats skall gå kurserna och han börjar med kurs 70-410 och fortsätter därefter med 70-413. Men på grund av vårt resultat så påbörjas detta först 2014!
  !
 4. Intranet
  En komplett genomgång har skett och alla var eniga. Nu gäller det att bygga ut med övrig information som saknas på vårt intranet. En kvarstående punkt alltså.

 5. Vi och våra kollegor samt vart skall vi i framtiden?
  Stefan redogjorde en jämförelse mellan vårt bolag och Invid samt Canmer. Jag tror att många av oss fick en tankeställare och denna diskussion fortsätter vi med på nästa måndagsmöte.

 6. Resultat
  För att skapa full insikt i vår väg till Ett bättre och lönsammare bolag så kommer vi i fortsättningen att visa upp vårt resultat jämfört med budget regelbundet. Vi kommer också att analysera avvikelser från budget gemensamt för att skapa förståelse för verksamheten och dess kostnader. Detta ställer stora krav på att tidsredovisning, fakturering och redovisning utförs korrekt. Shit in shit out...

 7. Utveckling av tidrapport
  POL har haft synpunkter om vår tidsrapport och går igenom dessa, felaktigheter kvarstår POL fortsätter med detta.
 
» Tillbaka
 
våra partners
captcha

Update AB      |      Datavägen 12A      |      S-436 32  ASKIM (GÖTEBORG)      |      SWEDEN      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01