Dynamics NAV - Systemadministration

Att vara systemansvarig är ett krävande uppdrag och här behöver du gedigna kunskaper i hur man hanterar Microsoft Dynamics NAV och dess inställningar.Vi lär dig hantera inställningar av systemet, rättigheter och behörigheter. Vi ger Er även en insikt i designfunktionerna i Microsoft Dynamics NAV såsom Form-, Report- och Table designer.

En fantastisk utbildning för dig som skall underhålla systemet och hjälpa dina kollegor genom sina frågeställningar och problem. Denna kurs kräver goda kunskaper i Microsoft Dynamics NAV, arbetsflöden och data generellt.

Läs mer på www.affarssystem.se

Kursen är 1 dag och kostar 3.950 kr/person
Minimi-/maximiantal på utbildningen är 4/8 deltagare

Anmälan:
Datum:

captcha

Regler för avbokning av utbildning
  1. Anmälan är bindande för deltagaren/företaget så snart Update Affärssystem accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
  2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Update Affärssystem.
  3. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 50% av kursavgiften.
  4. Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Update Affärssystem med 100% av kursavgiften.
  5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Update Affärssystem.
  6. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  7. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.
 
våra partners
captcha

Update AB      |      Datavägen 12A      |      S-436 32  ASKIM (GÖTEBORG)      |      SWEDEN      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01