Microsoft Dynamics NAV - Prislista

Här kan Ni utläsa vilka priser som gäller för licenser till Microsoft Dynamics NAV. Vill du ha mer information om modulernas innehåll kan du välja i menyn till vänster eller kontakta oss direkt. Tänk på att uppgraderingsavtal tillkommer med 16% per år och är obligatoriska under det första året.
 
Microsoft Dynamics NAV - Grundfunktionalitet
 
Microsoft Dynamics NAV - Starter pack inklusive 3 användare
Microsoft Dynamics NAV - Extended pack
Microsoft Dynamics NAV - Starter pack + Extended pack + 3 anv
34.303 SEK
68.606 SEK
102.909 SEK
 
Microsoft Dynamics NAV - Användare
 
Microsoft Dynamics NAV - Full user CAL
Microsoft Dynamics NAV - Limited user CAL
20.582 SEK
4.116 SEK
 
Microsoft Dynamics NAV - Utvecklingsverktyg
 
Microsoft Dynamics NAV - Application builder
Microsoft Dynamics NAV - Solution Developer
54.885 SEK
192.097 SEK
 
Microsoft Dynamics NAV - Utvecklingsobjekt
 
Microsoft Dynamics NAV - Tables (10)
Microsoft Dynamics NAV - Reports (100)
Microsoft Dynamics NAV - Pages (100)
Microsoft Dynamics NAV - Codeunits (100)
Microsoft Dynamics NAV - XML Ports (100)
Microsoft Dynamics NAV - Queries (100)
5.488 SEK
5.488 SEK
5.488 SEK
5.488 SEK
5.488 SEK
5.488 SEK
 
Microsoft Dynamics NAV - SQL Databas (Runtime-licens)
 
Microsoft SQL Server 2014 - Standard Edition Runtime CAL
Microsoft SQL Server 2014 - Enterprise Edition Runtime CAL
1.861 SEK
3.428 SEK
 
Samtliga priser är angivna exklusive gällande mervärdesskatt. Uppgraderingsavtalet debiteras årsvis i förskott och kan variera under avtalets löptid beroende på licensvärde (tillköp av funktioner, sessioner och objekt).
 
 
våra partners
captcha

Update AB      |      Datavägen 12A      |      S-436 32  ASKIM (GÖTEBORG)      |      SWEDEN      |      Tel 031 / 727 78 00      |      Fax 031 / 727 78 01